HUNNIA

Jézus elragadja a Gyülekezetet élve

De mi az élet... s miért nem látható az,aki él?... Ezeket teszem világosabbá számotokra. A hatalmasságok a Globalizáció nemzetromboló szárnyai alá csoportosulnak,s igyekeznek elhallgattatni a teljesen ellentétes utat választókat. Ha valaki száguld eszeveszett sebességgel az autópályán,akkor nem törődik azzal: délibáb van,fél mérföld után úthiba és elaludt reggel az útépítő munkás. Száguld az autópályán,bömböl a rádió,látja az időt,átkapcsol a hírekre: az Unió megköszönte a soros elnökséget,és a kormányfő fogadta az európai bizottság elnökét a záró találkozóra. A kocsi eszeveszetten száguld,a rádióból hangzik az Unió,vége egy emberéletnek. Nem volt ideje megtérni a sofőrnek?... Biztosan volt,csak nem érdekelte az Isten. Aki biztosan jelezte volna neki,hogy úthiba van kicsit odébb. Ma teljesen valószínűtlennek tűnnek Isten Igéi. Minden egy Nagy Antibumm felé halad. Egységesül minden. Egységes politika,egységes pénz,egységes minden. Fáradnak a keresztyének,hiszen sok fórumon elmondták aggodalmaikat és nem veszik komolyan őket. Mintha a levegőbe beszélnének. Ha egy nemzetet tönkre akarsz tenni,nem kell sok dologhoz hozzányúlnod. Három dolog kell egy nemzet tönkretételéhez: idegen politika,idegen média és idegen szívű kiszolgálók. Az idegen politika kiadja a parancsot,az idegen szívű kiszolgálók lekapcsolnak minden nemzeti megmozdulást,az idegen média pedig megmutatja. De mit mutat meg?... Azt,hogy az idegen politika adott hitelt... az idegen kiszolgálók végrehajtottak egy jótettet. S ha valamilyen válaszút elé kerül az ember,akkor indulnia kell valamerre. Felvillannak élmények s olyan jótettek,amiket az idegenek tettek. Abszolút nem jelentenek semmit a jótetteik,mert Isten a motivációt nézi: tönkre akarnak tenni egy nemzetet. Elnemzetietleníteni akarnak egy nemzetet. A jótett csak eszközük az aljasságban. A lényeg: megszerettetni a néppel a gyilkost. Na ez vezet majd oda,hogy a kontroll céljából kezedbe nyomott mikrochipet megköszönd. Ami meg a félemlítéseket illeti,kétfajta ember van: aki a megfélemlítésekben elgyengül és kéri (nem értem igazán a folyamatot,de kéri)... és az olyan ember,aki a megfélemlítésekben is kitart az ÚrIsten mellett. És undorodik a megfélemlítőktől. Prédikátorként a kontrollban és a megfélemlítésekben látom a legnagyobb problémákat,amikkel a diktatúrák élnek. Jézus azért is Szabadító,mert teljesen meg tudja állítani a folyamatokat,miután a diktatúrák kitombolták magukat. Jézus a bűntől szabadít meg,amit a megtérni képtelen uraloméhes diktatúrák itt hagynak mint nagy folyamok a hordalékokat. Módszereik a maffiás módszerekhez hasonlíthatók. A maffiás bűnözők is megfélemlítenek,és kinézik a megfélemlítésre kiszemelt célpontokat. Nem akarok belemenni az idegenség metafizikájába,hisz út sincs tovább és elaludt az útépítő munkás is a csatornában... Az apostol arra is hajlandó,hogy esztelenül-szólásnak nevezze a bölcsességeit s merészségnek a természetességet... Hogy sokakat megnyerjen Krisztusnak. Hiszen az apostol nagyon jól tudta,hogy Jézus követése alázat. Krisztus nagyságát emeli ki,s nem törődik az emberek vélekedéseivel.
Mindenkinek mindenné lesz az apostol,hogy minél többeket megnyerjen Krisztusnak.
Ám csak egy alázatoskodásoktól mentes alázatos ember tud emberi vélekedésektől és hagyományoktól függetlenül kihozni embereket az emberi törvények és emberi hagyományok rendszeréből. Jézus megmutatta,hogy nem engedi övéit eltéríteni. Felborogatta a kereskedők asztalait az imádság helyén. Jézus útja egyszerű,Jézus útja élet. A Messiás életet kínál. Az élet nem tűri,hogy hatalmaskodjanak rajta diktatúrák!
 "Ezek egy véleményen vannak,felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a Bárány ellen fognak harcolni,a Bárány azonban legyőzi őket,mert uraknak Ura és királyoknak Királya;és akik vele vannak,azok az elhívottak,a választottak és hűségesek“ A piramis csúcsán ott van a Fenevad,ami láthatatlan a hétköznapi embereknek. A Fenevadat maga a Sátán mozgatja. A Fenevad a Sátán Fia. Ma épül a Sátán Fiának eljövendő rendszere. Az Unió kormányfői,miniszterei asszisztálnak hozzá. Akárcsak a média. Nem véletlen,hogy Jézus gondolatvilágában nincsen kompromisszum,középút. Jézus irgalmas,azért óv a kompromisszumoktól minket. Jó kérdés: ha tudja a nép,hogy mi van... akkor miért nem aszerint él?... Minden emberben megvan a kétfajta természet,még a keresztyénben is. Az Isten ellen lázadó természet bűneit meg kell bánni,el kell hagyni! Az uniós kormányfők ellenben jópofiskodnak a Fenevad rendszeréhez. Megtérés lenne számukra,ha felmondanának. Minden kapcsolatukat megszakítva a Fenevaddal. De azt sem tudják,hogy kicsoda!... El kell hinni,hogy van... Hittel kell elfordulni tőle és hittel kell szakítani a Globalizmussal teljesen. Egyszer s mindenkorra! Köszönöm,hogy élek,Uram! Hogy még tart a ma.
 "És így folytatta: "A vizek,amelyeket láttál,amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek,a nemzetek és nyelvek. A tíz szarv,amelyet láttál,és a fenevad,meg fogják gyűlölni a paráznát,magára hagyottá és mezítelenné teszik,húsát lerágják,őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta szívükbe,hogy végrehajtsák szándékát,hogy szándékuk egy legyen,és felajánlják királyságukat a fenevadnak,míg be nem teljesednek az Isten igéi. Az asszony pedig,akit láttál: a nagy város,amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött." Túl egyértelműen fogalmaz az Ige! Egyértelműen mondja,hogy a keresztyén ne vállaljon semmilyen közösséget a világgal és legyen szent!... Csak egy elámított vallásos bálványszekta tudja félreérteni. Miniszterelnököket és államfőket fogad,mint ahogy régebben királyokat és hercegeket... Aztán magára hagyottá és mezítelenné teszik,húsát lerágják egy akarattal. Belegondolhatsz,milyen elképesztő és borzalmas diktatúra lesz az antikrisztusi,ha már a pápát sem használja fel eszközként. Kicsinyek és nagyok elámítására. A szabadokat utálja minden korszak minden keresztre feszítő népsége. De a pápa sosem volt szabad. Akkor mit utál rajta az Antikrisztus annyira,hogy teljesen lealázza a rendőrsége által?... A válasz nagyon egyszerű,mint ahogy mindenre nagyon egyszerű a válasz: Isten! Az Úrnak Gyülekezete van,és nem hagyja el Thiathirát (ami a bálványozó és tömjént ajándékozó hatalmas bálványszekta egyszavas megnevezése). Egy profetikus gyülekezeti korszak neve is... Egyszerűen azért nem hagyja el,mert nem akarja elpusztítani az övéit,akik Thiathirában bent vannak... de kijönnek onnan,mert megundorodnak a katolicizmustól.
Nem úgy undorodnak meg,ahogy az Antikrisztus. Különbség van megundorodás és megundorodás között. Van Ige szerinti megszomorodás,és van uniók szerinti. Megég a pápa,oda a gazság! S jön a nagyobb gazság: a totális kontroll. De az már egy másik történet. Jó éjszakát gyerekek! A nap fényesen ragyog fenn az égboltozaton,ahol kiárusítják magukat a démonok Jézus visszajöveteléig. Te várod a Királyt?... Vagy császárod van Rómában?... Nekem Királyom van és visszatér,lerendezi a számlát! Ézsaiás prófétált a nép szívének megkövéredéséről,ami süketté teszi a népet a próféták beszédeinek meghallására. Ma is kiválaszt az Isten embereket a népekből,akik ár ellen úszva harcolnak a meghallgattatásért. Sokszor eredménytelenül. Ha ezer ember hallgat meg téged,és csak egy érti a mondandódat... van okod az örömre! Egy ember épült a mondandódból! Ám ha egy ember sem érti meg?... Neked el kellett mondanod a mondandódat! Azt akartad,hogy ezer ember üdvözüljön. És ezer ember kárhozott el. Te jó munkát végeztél,ha hűséges voltál az Igéhez. És nem fordultál el attól se balra,se jobbra,se középre. A Biblia alapján csak az üdvözülteknek van halhatatlan lelkük,az elkárhozottak lelke megsemmisül. Igen ám,de ezzel a „halhatatlannak titulált lélekkel“ ezreket s milliókat lehet elámítani! A pogány mítoszokból átvett „halhatatlan lélek“ fogalma és a pogány férfi-nő istenegyensúly megteremtése érdekében ma milliók hisznek a végtelen pokolban és Isten „anyjában“,akiből istennőt faragtak. Hallatlan dolgokat művel a hallás is ugye?!... Csak a kiválasztottak és szentek értik meg. Igazán boldogok a kínok és fájdalmak gyűrűjében! Ember uralkodott emberen a végső időkben. Hallatlan ez a hit,mert hinni képes a végső időkben! Melyek az ikertorony-támadással kezdődtek a kód szerint. Az emberek nem hiszik el,hogy amit a Biblia ír... igaz. Régimódi könyvnek tartják sokan,pedig az ikertorony-támadásokkal elkezdődött végső idők éppen a sokezer éves szövegben vannak kódolva. Mit gondolsz,kikkel rakatja rá az Antikrisztus a mikrochipeket az emberekre?... A mélytengeri búvárokkal vagy a serpákkal?... Nem hiszek az ilyenfajta csodákban! Miért jönne fel a tenger mélyéről vagy miért mászna le a magas hegygerincekről kitölteni egy droidfelvételi tesztet?... Euro-Amerika a kéjnő! A babiloni szajha!
  Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság íratlan és írott törvényei,melyek a mózesi kőtáblákról mintegy alapként s Jézus Kegyelme által betöltve rávilágítanak életünkre... mind-mind azt hirdetik: kór-dómokon kordonok e kor Donjai s ebből a korlátsűrűségből csak egyféleképpen szabadulhatunk. Egy extradimenzióban s ugyanakkor a mi dimenziónkban is mindenütt jelenvaló Úrhoz fordulunk irgalomért! Ő Isten,Aki tud mindent a jövőről. Az emberek gyakran kárörvendenek,ha egy valódi keresztyént fájdalom,baleset ér vagy ural. "Hol van ilyenkor a te Istened?" Kérdezik s nem sejtik,hogy hitvallást mondtak ezzel ők is! Isten elkészítette a keresztyén szenvedése által a terepet a hitvallásuk számára! Hitet tettek a Sátán mellett,ami majd természetesen őszinte bűnbánat hiánya esetén megítéltetik az ítéletkor! De a keresztyének is hitet tehetnek Jóbhoz hasonlóan a felfeszített Istenük mellett! Jézus Kegyelme nem zaklat!
Jézus Kegyelme kiemel szellemileg a legnagyobb bezártságokból is. Kiben bízol testvérem?... Bízzál JézusIstenben! S ha Benne bízol;akkor elhiszed azt,amit mond az AtyaIstenhez intézett imádságában: "a Te Igéd Igazság!" Az Igéből pedig elolvashatod,mi történik majd az Unióval. Lehet,hogy azt mondod: nincs benne az Unió kifejezés. De benne vannak az Unióra jellemző vonások mint elrettentő példák;és azon kívül olyan óvások is,melyek felhívják a figyelmet: aki ma „békességről és biztonságról“ beszél,az a keresztyént zaklatja általában. Mert a valódi keresztyén nem igényli a rendőrterroristák biztonságát,akik a végtelenségig képesek lennének idegesíteni egy protestánst... Abszolút figyelmen kívül hagyva a Protestáns magyarságát és embervoltát. Mitől vagy hatalmas,és mitől vagy senki?... Ki dönti el?... Kormány vagy miniszter?... Bíró vagy ügyvéd?... Ki ural?... S miért fáj?... Minden hírnek van háttere. Még a hír hiányának is van háttere! Minden hír szubjektív,minden hír manipulálható. A Biblia kivételével. A Biblia olyan objektív hír,mely a Szent Szellemmel megkeresztelkedett ember számára ugyanazt az üzenetet hordozza mindenhol. A Biblia is hír! Örömhír Isten mindenhatóságáról,ajándékozó és számonkérő voltáról. Felismerhetjük az Adót,az Objektív valóságot! De az emberek annyiféleképpen magyarázhatják félre a Biblia legegyértelműbb mondanivalóit is,amennyiszer ellenkezni akarnak Istennel! Az ellenkezés emberi alaptermészet. Ha ne szólítsák,akkor szólítják... Ha ne ábrázolják ki,akkor kiábrázolják... s mindjárt tömeggyártásban! S minél több,annál jobb s hihetőbb és még meg is szólal! Mind-mind emberi mérce! Ki szól hozzád testvérem?... Szól vagy hallgat?... Esetleg elhallgatják vagy elhallgattatják?... Teremtő Isten?... Teremtett ember?... Egy klón?... Egy porcelánbaba?... A Biblia Kódja elmondja: nemcsak a mi sorsunk,de ellenségeink sorsa is kódolva van. És ahogy nekünk magyaroknak meglesz a jutalmunk a Mennyországban,úgy ellenségeinknek is meglesz a "jutalma" a Pokolban. Az Unió egy olyan bürokratikus szervezet,mely nem igazán foglalkozik az egyes nemzetek vagy egyének ügyes-bajos dolgaival. A Sátánt sohasem érdekli a dolgok következménye,csak a tönkretétel. Csak addig érdekli az ember lelkivilága,amíg tönkreteszi. Tudja: a másik ember nem azt hiszi,amit ő. De azért csak nyomul. Mindent ráuszítva a másikra,amit az gyűlöl. Az Unió hitelez... A kurvaország pedig csügg rajta. Istentől kapott szabad akarata odavan és ez depresszióssá teszi. Depresziójában lázad a rabtartója ellen.
  Drága szabadprotestáns testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Jézus a világ világossága és a sötétségben fénylik. Érthető tehát,hogy ahol másfajta "szentség" fénylik,onnan kiszorul. Nem tudják az Istent kiszorítani. Egyszerűen nem érzi jól magát bálványszobrok között,és be se megy. Kívül áll és zörget. Ám hiába zörget,mert odabenn kineveztek egy ennivalót Jézusnak. Akik pedig nem ismerték meg a Sátán mélységeit,azok kegyelettel gondolnak a halott Mirjamra,Jézus test szerinti édesanyjára. Aki kegyelemből Szent Szellem által került áldott állapotba. Akik nem ismerték meg a Sátán mélységeit,azok úgy tekintenek Jézusra mint egyetlen Közbenjáróra Isten és emberek között.
  Az Ige világosság. De hol van az a galád hely,ahol ma még hallatszik a vőlegény és menyasszony szava... és undorító módon esküdöznek?...
Miközben hajléktalanok fagynak halálra... Nem kell találgatni,mert egyértelmű: a templomokban hangzik a vőlegény és menyasszony szava. Róma kereskedői uralták a világ piacait. A föld hatalmasai voltak. Királyokat koronáztak,királyokkal uralkodtak. Királyoknak parancsoltak sokszor. Róma varázslásától eltévelyedett valamennyi nép. Róma sokmillió embert küldött a halálba. Nagy részük egyedül Jézusban bízott,egyedül Jézust tekintette Közbenjárójának. Ezért Róma sokféle kínzóeszközzel megkínozta őket,ahogy engem is kínoz sokféle kínzóeszközzel ez a vallásos szekta. Holott nagyon jól tudja,hogy szabadprotestáns vagyok és hithű keresztyén. Leleplezem bálványszektájukat éppúgy,ahogy az állam szektáit. Maffiás módszerekkel uralkodni emberi lelkeken és emberi lelkekkel kereskedni nem szabad! Az egy sem szent,aki katolikus és hisz abban a sok babonában és varázslásban... amit Róma művel. Szentek azok,akik leleplezik Rómát és harcolnak ellene teljes hittel és elszántsággal! Ahogy a példázat is mondja a balga és okos szüzekről. A balgák lámpása kialudt,mert lámpásukat nem szakszerűen gyújtották meg. Nem a megfelelő olajjal gyújtották meg. Egy másik vőlegénynek esküdtek hűséget… Egy velejéig pogány rituálé keretében,egy bálványtemplomban. Bálványimádók közt,hamis esküvel. Egy olyan kegyelmi kor idején,amikor nemhogy hamisan... de egyáltalán nem lehet esküdni. Se az égre,se a földre... Mert ez utóbbi a lábainak zsámolya,ahogy az Ige mondja. A jó hír az,hogy a katolikus templomból van kiút! Hála Istennek! Vannak egyháztagok;akik azon a templomajtón,amelyiken bementek... ki is tudnak jönni. Ahogy egyik missziós utamon mondta valaki: bent volt,émelygett... rosszul lett... és azóta soha többé templom. Hát ilyen Babilon,a nagy Babilon! A Titok. Nyílt titok azoknak,akik megtartatnak. És örök titok azoknak,akik elvesznek. És csodálkoznak a föld lakói,akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe e világ alapítása óta. Amikor látják a Fenevadat feljönni a mélységből. És hiába szól a maradjtalpon a fenevadat leleplező prédikátorok szájából,az elámítódott népről lepereg teljesen. Az elámítódott nép lepottyan a süllyesztőbe. Nem világít benne többé lámpás fénye,nem esküszik fel a vőlegény és menyasszony a tákolmányra. Mert nincs mit összetákolni. Nincsen sokszáz büntető törvény a büntetőtörvénykönyvben. Egy Törvény van csak,a Szeretet! Fussatok ki Babilonból,én népem! Mondja az Úr. Nem az asszír uralkodó,hanem az égi. Nem a démoni égi,hanem az extradimenziós égi! Az Isten! Hagyjátok el a katolikus templomot,a szektát! Hagyjátok el az államot,a rendszert! Fussatok ki Babilonból,én népem! Egyszer s mindenkorra! És ha kegyesen akarsz élni Krisztusban,akkor üldöznek. Faluról falura,városról városra a sokféle szekták. Megkaparintani akarnak s magukévá tenni. Hogy hagyd el azt a különc gondolkodást,amit a huszonegyedik században isteninek hiszel. Korlátoznak szabadságodban,élni akarják az életedet. Bekamerázni akarnak,vigyázásból. Mint a majmot a ketrecben. Mintamajmot a ketrecben. Jézus Krisztus,szabadíts meg! Segíts,és adj lámpásainkba valódi olajat! Amen. Nagy sokaság dicsőítette a Mennyben az Istent,Aki bosszút állt ellenségeiken. Isten megítélte a nagy paráznát,aki embermilliókat ölt meg katolikus,kommunista és náci inkvizíciók kínzókamráiban. Gulágokban és lágerekben.
A nagy paráznát,aki felhasználta a droid szervezeteket romboló munkájában... és a Globalizmus ellen harcolókat kivégeztette. A nagy paráznának meg kellett értenie,hogy voltak rendőrségeket utálók. Akik egész életükben szenvedtek a rendőrségeket szeretők nem-normálissága miatt. A nagy paráznát Isten megsemmisítette... Nagy sokaság (melynek része a zsidó nagy sokaság is) elkészítette magát mint a Bárány felesége a Bárány menyegzőjére. János látomásban látta ezeket. Mégis... ezek után is hajlamos volt arra,hogy leboruljon az előtt az Angyal előtt... aki megmutatta neki ezeket. Honnan van bennünk ez a szemtelenség,hogy hajlamosak vagyunk mi is emberek és Angyalok előtt hajlongani?... Amikor olyan Istenünk van,aki vállalta a kereszthalált is... hogy megmentsen minket... Amikor olyan Istenünk van,Aki évmilliárdokon keresztül formálta Földünket csak azért,hogy mi kellemesen érezzük magunkat rajta!... Honnan veszi János,a patmoszi látnok... és honnan vesszük mi a bátorságot,hogy emberek és Angyalok előtt hajlongjunk?... Amikor olyan Istenünk van,aki barátainak nevez minket... Jézus és a Gyülekezet fehér lovakon jön az ellenségeik belakmározására Harmageddonba! Itt pusztul el a Globális ellenség,a Fenevad és a Hamis próféta. Itt pusztul el minden inkvizíció,emberkínzás... Emberi értelemmel felfoghatatlan,hogy a végtelenül szerető Isten az ellenségek módszereivel semmisíti meg az ellenségeket! De valahogyan véget kell vetni az uniós őrületnek! Ha beszél,és mondod neki: ne dumáljon… és beszél meg beszél... akkor eltüzeled és kész! Harmageddon! Halleluja! Nagy sokaság dicséri az Urat Babilon megítélése miatt,és most következik a Bárány menyegzője is a Mennyben. János apostol ezt látva leborulna az Angyal lábai előtt,hogy imádja őt. Ám az Angyal határozottan figyelmezteti,hogy ne tegye. Mert szolgatársa csupán Jánosnak. Ilyenkor jut az ember eszébe a milliárdszámú szobrocska,képecske és papocska és angyalocska és szentecske... Mert hogyan folytatja mindezekkel ellentétben az Angyal?!...:  "Istent imádd,mert a prófétálásnak lelke a Jézusról való tanúbizonyság“ S most megjelenik Ő,Aki királyoknak Királya és uraknak Ura. Mégpedig fehér lovon,szemei mint a tűz lángja. Egy Angyalt lát aztán János leszállni a Mennyből, a mélység kulcsa van nála és nagy lánc a kezében... amivel megköti a Sátánt ezer évre. Majd a mélységbe veti,amit bepecsétel. A keresztyének ma sokszor megkötöztetnek,mert a mindenkori hatalom nem bírja elviselni: nyugodtan és szabadon akarnak élni. De az igevers arról tanúskodik,hogy egészen más figurát illet a megkötözés: a Sátánt;aki sárkány,ősi kígyó,ördög. Minden megnevezés helyes. De már előre látom,hogy az ördög sokakat megnevettet. Pedig nem nevetséges a Sátán ereje annak,akinek házából börtönt csinált a rendőrhatalom. Akit különféle lelki megfélemlítésekkel és eszközökkel beszorítottak a robotok… Egy Angyal leszállt a Mennyből... Ott sok van. Az alvilág kulcsa volt nála és egy nagy lánc a kezében. Elbírta,hiszen az Angyalok ereje nagyobb a legnagyobb testépítőkénél. Ha az alvilág kulcsa bezár valamit,onnan nincs menekvés! De biztos ami biztos,kell a nagy lánc meg a lepecsételés is. A Sátán is Angyal volt. Bukott angyal lett. Le kellett vetni ezt a bukott angyalt a mélységbe,hogy ne csináljon az egész világon fasizmust.
Ezer év (ami héber hagyományok alapján lehet száz év is) az az idő,amennyire megkötöztetik. Hogy ne terjesszen fasizmust a világon. Amikor ez az ezer év (vagyis száz év) letelik,akkor eloldoztatik egy időre a fasiszta Sátán. Hát akkor több Sátán van?... Hiszen a Sátán ma is munkálkodik,engem például nem hagy mozogni a rendőrhatalom által... Sátán csak egy van! A Sátán világfasiszta eszméje kötöztetett meg száz évre... Azért van írva mellette,hogy ördög és ősi kígyó és sárkány. Ezek a nevek mind a fasizmusra csábító sátáni eszme jelképei. Arra buzdítanak,hogy ölj le minden istenit. A következő igevers pedig elvisz minket egészen Krisztus visszajöveteléig,amikor is a Gyülekezet társítélő lesz a népek fölött. Jézussal visszajön a Gyülekezet is... Mindenki dicsőséges testben,és trónokra ülnek a dicsőséges testek. Megítélik azokat a népeket,akik utálták Izraelt. Ilyen s olyan gondolkodású ma is a magyarság. Vannak zsidó bankárbűnözők,de nem kell általánosítani az egész népre! Vannak zsidó kiképzőtisztek,vannak zsidó titkosszolgálatok… de ne általánosítsunk az egész zsidó népre! Bűnbánatra hívok mindenkit... Hogy Krisztus azt meglássa,és ne ítélje el az országot Jósafát völgyében mint Izrael- és zsidógyűlölő népet! A Gyülekezet trónokon ül,és társítélő. Az Ige állandó készenlétre szólít sokszor sok helyen. S mindenki,aki Krisztus visszajöveteléig vagy éppen akkor megtért... Krisztussal uralkodik és missziózik Krisztus uralmában! Egy,száz vagy ezer esztendeig?... Érdekel az téged dicsőséges örökkévaló testedben?... A hitetlenségben maradt halottak mégegyszer meghalnak. Az a második halál. Az első halálban élnek... Ugyanúgy alszanak a Hádészban mint a hitre jutott halottak a Paradicsomban. A második haláluk már végleges lesz. A Hádészból a nagy fehér trónus elé kerülnek,s ott megítéltetnek. Az ítélet után a Pokolban élnek egy ideig... összes meg nem bánt cselekedetük miatt bűnhődve... aztán megsemmisülnek. Elillannak mint a füst. Azt használod,amelyik tetszik. Mind bibliai. A lényeg ugyanaz: nincs halhatatlan lelkük,ahogy a mai felekezetek nagy többsége és az ókori pogány filozófusok közül sokan állították a „halhatatlan lelket“. Hanem volt... nincs! A hitre jutottak uralkodnak Krisztussal ezer bibliai esztendeig. Nem szükséges az időpontokról tudakozódnunk. A hitetlenségben megmaradtak végigalusszák a Hádészban az egész Krisztusi békeországlást. Kihallgattak,lehallgattak. Felfordultak! Góg és Magóg! Amerika és a fasiszta európai országok a második világégésben. Négy földrész,a Föld négy sarka keveredik bele a háborúba. A föld a Bibliában gyakran Izrael... és a tenger a népek. Ha Harmageddonnál kerítették be Jeruzsálemet,akkor tényleg nagy hadsereg gyűlt össze az ezer vagy száz év végén. Jézus tűzzel emészti meg az ellene összesereglett ámítókat és csalókat. Jézus ellen voltak. A fenevadak,hamis próféták és a Sátán is előbb fürdik meg a Pokol tavában,mint a többi hitetlen. Csak Isten és a Gyülekezet örökkévaló. A nagy fehér trónuson Isten ül,nála van az élet könyve. Én benne vagyok s te benne vagy?... Könyvek nyittattak meg s az élet könyve is. Amit Krisztus megbocsátott,az már nincs! A halál és a Pokol sem húzza már soká,elégnek a tűznek tavában s a tűz elalszik. Volt tűz,nincs tűz. Elszállt a füst is. Maradt az új föld,ahol már nem zaklat senki.   
  János új eget s új földet lát,mert az első föld elmúlt s a tenger nincs többé. És János látja az új Jeruzsálemet alászállani a Mennyből. Isten letöröl minden könnyet az övéi szeméről. S nincs többé halál... se fájdalom... mert az elsők elmúltak. Isten mindent megújít,ingyen adja a vizet is a szomjúhozónak az élővíz forrásából. Az új ég és új föld mit jelent?... A mai korban megfigyelhető,hogy régi és új keveredik a városokban és falvakban. Régi és új épületek sorakoznak egymás mellett s egymás között. De amikor Isten újat alkot,akkor ott a réginek nincs keresnivalója. Ahol Kegyelem van,ott nincs helye a vádaskodásoknak. Ahol nevetés van,ott nincs helye a szomorkodásnak! Isten újat alkot. Ez a mai Föld tengereivel és kontinenseivel együtt egy régi épületnek számít a jövő szempontjából,mert Isten új Földet teremt. Nyilván hasonlót a maihoz,hiszen a mai teremtésekor jónak ítélt mindent. Jézus mindig ugyanaz. Ma is van Jeruzsálem. De az Ige egy olyan Jeruzsálemről beszél az új ég és új föld vonatkozásában,mely új Jeruzsálem a Mennyben készült és alászáll. Mikor készítette Isten a mennyei Jeruzsálemet?... Az Ige nem írja. Csak azt,hogy helyet készít az Úr az Őt szeretőknek. Te szereted az Urat testvérem?... Vagy sodródsz a mai kordivatokkal: az Európai s egyéb Uniókkal a Pokolba?... Egy keresztyén a Földön ma kiközösíttetik a társadalomból. Itt mi idegenek vagyunk. Jézus helyet készít nekünk a nagy jutalomosztásra. Aztán lejövünk Vele uralkodni. S nem úgy,ahogy ma uralkodik a rendőrszekta emberi lelkeken. Hanem úgy,hogy a hatalmaskodó gondolkodás elfojtatik. A mai kortól annyiban tér el a dolog,hogy Jézus földi uralkodásakor isteni törvény irtja ki a hatalmaskodást. Ez a törvény ma is valóságos erkölcsi törvény,amit nem tartanak be. Az új föld megkapja a maga menyasszonyát,az új Jeruzsálemet. A zsidókból és többi népből összeverbuválódott új Gyülekezet megkapja fővárosát. Mely azért új... és a Gyülekezet is azért új,mert csatlakozott hozzá az elragadtatás és visszajövetel közötti Dániel évhetének mártírsokasága és a messiási békebirodalom pogányaiból megtért sokaság. Szóval az új Gyülekezet ajándékba kapja azt;hogy Isten személyesen,láthatóan és hallhatóan közöttük lakik. Gondolj bele,testvérem>odamegy hozzád maga az Isten,és megkérdezi tőled: maradt még valami nyoma benned annak,hogy zaklattak régi földi otthonodnál?... Tudja,de megkérdezi. S aztán gondoskodik róla,hogy ne legyen benned nyoma az üldöztetéseknek. Aztán azt mondja neked,hogy: "Fiam!" Olyan vagy neki mint Jézus! Te vagy a Fiú az AtyaIsten számára! Maga az Ige mondja: Istenek vagytok! Itt és ma semmiképpen sem,mert az káromlás lenne s szélhámosság! Ugyanolyan szélhámos lennél,mint azok... De ott az új földön te leszel a Szent Szellem örök edénye,ahogy ma is az vagy. Egy ember vagy! Nem vagy klón vagy droid! Isten szemében ember vagy. Akárhányan is látnak állatnak. Egy személy lakozik benned,s az te vagy! Az ember az ember,és az Isten az Isten! Sokdimenziós távolság s fantasztikus közelség a megtérők számára! A második halálba pedig belekerül mindenki,aki nem lett megváltva... Mert nem akarta a megváltást. Aki nincs megváltva,az a legrosszabb tulajdonságok bármelyikét bármikor produkálja a Sátán hatalmából. Ezek kétszer halnak. A csapások angyala mutatja meg az új Jeruzsálemet.
A bosszúálló angyalból árad a szeretet. Milyen csodálatos ez! A Bárány felesége nem más,mint az új Jeruzsálem! Jézusnak van felesége! Kocka alakú a Mennyből új Földre alászálló Jeruzsálem. Minden oldala 2220 Km. Olyan hosszú lesz az új Jeruzsálem minden oldala. Elképzelhetitek: milyen sok megváltott ember lesz az új földön,ha csak a fővárosa olyan nagy... mint egy kontinens! Tizenkét kapuját tizenkét angyal őrzi,a kapukon Izrael tizenkét törzsének nevei... Istennek a kiválasztott népe iránti örök hűsége megnyilvánul az új Földön is. Mintha csak a választott nép hőskorában járnánk. S mindenkinek el kell ismernie: Izrael választott nép... Másként nem is tehet. Hiszen maga Isten,az Ő dicsősége járkál a falak közt. Drágakövek,kristályok ragyognak. Isten áldása gazdagságban is megnyilvánul az új földön. Lélekben egy nagy és magas hegyre kellett feljutnia a patmoszi látnoknak,hogy belátható legyen a kontinensnyi város! Minden oldalról három kapun lehet bemenni a városba. Az új Jeruzsálem tökéletesen arányos ebben a tekintetben is. Tizenkét alapköve van a városnak s rajtuk az apostolok nevei. Nyilván nem Júdásé a tizenkettedik név,hanem a helyette megválasztott Mátyás apostolé. A tizenkettedik alapkőnek is szilárdnak kell lennie. Megfigyelhető tehát,hogy ahogy a tizenkét zsidó törzs öröksége az Ószövetségből,úgy a tizenkét apostolé is az Újszövetségből nagyon fontos tényező Isten szemében. Az új Jeruzsálemben szívesen látott újföld-lakos valamennyi hitre jutott... Ádámtól,az első embertől a Hogyishívjákig,az utolsóig. 64 méter magas falak veszik körül a várost. Ezt arany mérővesszővel mérte meg a patmoszi látnokkal beszélő. Az emberi mérték egyenlő az Angyal mértékével. Mit jelent ez?... Jelenti azt,hogy milyen drágák vagyunk Isten szemében mi,emberek... S jelenti azt is,hogy nem vagyunk Isten,hiszen ha a 144 könyökből a 144et gemátriával összeadjuk... az 9. Ennél többet nem érhet el ember s Angyal. A 10 az Isten száma. Az új Jeruzsálemben tehát ember s Angyal tökéletes. A város színarany. Falának építőanyaga jáspis,melynek jelentése lángolt kő. Az aranyról tudjuk,hogy a legnemesebb nemesfém. A jáspis pedig a kvarc család tagja. Szintén nagyon értékes,színe változó. Az arany általában sárgás színű,az új Jeruzsálemben tiszta üveghez hasonló. A tizenkét legnemesebb drágakő ékesítette a város falának alapköveit. Amit Isten készít,az hibátlan csoda. Az új Jeruzsálem kapui gyöngyök,az utcák aranyak. Templom nincs a városban,mint ahogy a mai hűségesek számára sem létezik ma templom. Az igazi keresztyén otthon van mindenhol,s mégsincs otthon sehol ezen a világon. Otthon van,hiszen Isten mindenütt jelenvaló... És nincs otthon,hiszen monitorozva van mindenhol. A mindenható Isten és a Bárány az új Jeruzsálemben a Templom. Lénye betölt minden zugot,sarkot. Bevilágítja a teret. Nem látsz kordonokon megcsillanó nap- s holdsugarakat. Se kordon,se műveletlen terület. A város kapui állandóan nyitva vannak,s csak nappal van abban a városban. Oda viszi mindenki mindenét. Milyen város ez?... Csodaváros!... Teljes a biztonság,a béke! Sehol egy rendőr,sehol egy nyelvtörvény. Ebben a városban Isten a minden mindenekben!
  Elmúlik ez a föld,és kívánsága is. Elmúlik az ég is,ahol angyalseregek viaskodtak démonseregekkel. Elmúlik a föld,ahol hazámban egymás után mutogatták az idegen népeket a médiák... A magyarban napról napra forrott az ideg.
Aztán kimentünk az utcára,lőttek-fújtak idegen rendőrök. S a média azt is megmutatta! De nem úgy,ó nem!... És a tenger sincs többé. A tengerben cápák és polipok úszkáltak,akadt búvár is. Megtalálták a „Titanic“ roncsait: "Isten sem tudja elsüllyeszteni!" Elsüllyedt a tenger is a semmibe. Isten újat készít mindig. Szeret újat készíteni. Amire senki sem gondolna,az jut eszébe: Noé,építs egy hatalmas bárkát a sivatag közepén! A nagytiszteletűek meg nevetnek,amikor valaki teljesen megkérdőjelezi valamennyi szokásukat.  S azt mondja a valaki: az a bárka úszni fog a sivatag közepén! A többi elveszett,elveszett a sivatag is. Aztán amikor a bárka kikötött az Araráton,az özönvíz is elveszett. Csak 8 „radikális“ maradt. Isten új eget és új földet teremt. A Bárány székétől az élet vizének folyója jön ki. Az élet fája is gyógyító hatású... Minden hónapban megadja gyümölcsét az örök országban,ahol csak világosság van és Isten szolgáinak homlokán a Bárány neve. Az Isten és a Bárány trónusából az élet vizének folyója árad ki,és kristálytiszta vize örökkévaló folyamatossággal üdíti fel az üde arcokat. A sok pisztrángélet a Bárány trónusa felé úszik fáradhatatlanul örökkön örökké. Az élet fája is ott van mellette,s nem „egy évben egyszer“... hanem „hónapban egyszer“ gyümölcsöt ad. A fa levelei is gyógyító hatásúak. Több kérdés fölvetődhet itt: ha nincs idő,akkor milyen hónap?... Nincsen tél(?)... Vagy télen is gyümölcsözik az élet fája?... Mert gyümölcsözik minden hónapban. Vagy a látnok nem tudta csak földi képekben leírni az eseményeket ebben az esetben?... Vagy a hónapok mást jelentenek?... A homlokunk meglesz,az biztos!... És rajta Isten neve. Isten tulajdona vagyunk mindörökre. Uralkodni fogunk a Báránnyal az örök világosságban. Ezek szerint az alvásra sem lesz szüksége dicsőséges szervezetünknek,ha nem lesz sötét soha?... Vagy lesz az is,csak éjszaka nem lesz?... Mint lappföldi tájakon?... Sok kérdést tesz fel a hatalom is... Mindent bebizonyít az ellen,aki leleplezi minden erővel. Meggyengíti az erejét az ilyeneknek a hatalom lelki terrorral. Mikor lesz ennek vége?... Az új földön biztosan! Az új föld Jeruzsálemében lesz az Isten trónusa. Ma sok trónus van a világon sokfelé sok istennel. Sokfajta gyümölcs és nagyon sok fajta lámpás. Az új földön Isten trónusa lesz,és a Bárány adja a fényt. Gondolkodtál már azon,hogy Isten emberei milyen sokszor elmondják,hogy a globális világfelfogás hamis?... Ha olyan sokszor elmondják,akkor miért tud kétharmados többséget szerezni egy kormányzat,amelyik kiszolgálja az Uniót és a többi Globális szervezetet?... Mert ha Isten parancsolatai határoznák meg a folyamatokat;akkor nem tudnának kifejlődni hierarchiák,parancsuralmi rendszerek… A Globális vakság atmoszférájából mára kiutáltak minden prófétát. Lelki terrorral akarja eltüntetni a világ a Globális világnak ellenállókat. Ám ilyen probléma az új földön nem lesz,hiszen akik addig a börtönök vagy sötét rejtekhelyek mélyén megnyomorodtak vagy bújtak... azokat az élet fája táplálja mindig-világosban. Isten lesz minden mindenekben. Isten a mostani földnek a tűz általi elpusztításával megmutatja,hogy csak egy teljesen újnak a létrehozása oldja fel az emberi parancsuralmi rendszerek okozta fertőt. Elég ha megnézzük a katolikus bálványszektát: nagyon sok,talán már maguk sem tudják mennyi rendelkezést s hagyományt raktak hozzá a Bibliához elfogadandó mértéknek.   
  János a patmoszi látnok. Egy első századi keresztyén,aki elhagyta első szeretetét és második szeretetet talált. Egy Angyalt,aki megmutatta neki ezeket-azokat. János látott,de nem látta meg az Angyalban: második szeretet vagy sokadik szeretet előtt nem szabad leborulni és neki bedőlni. Mert imádás csak az első Szeretetet,Jézust illeti meg. János látta az eljövendő dolgokat s annyira lenyűgözte az,hogy elfeledkezett a Kegyelem forrásáról. A trónuson ülő Istenről. Pedig a folyó a trónustól folyik ki! Jánost emlékezteti az Angyal,hogy az imádás csak Istent illetheti meg. Megszámlálhatatlanul sok uniója van az elámítódottnak... Ha első Szeretet nem tud lenni egyik sem,akkor versenyezni kezd egymással a sok istenség az ember szívében mint az ezüst tó kincse. Az első szeretet Jézus. Aki csak Egy van. Na ebbe nem nyugszik bele a sok uniós istenség,és készít egy utánzatot. Egy hamis első szeretetet! Igazi békét és biztonságot csak az igazi első Szeretet tud adni,ezért a hamis első szeretet nem tud csak hamis „béke és biztonságot“ adni. Na ez a hamis „béke és biztonság“ elhiszi,hogy "Istent" szolgálja és teljesen démonizálódik. És "Isten" nevében gyilkol hirtelen. S te leborulsz a valójában nem-szeretet előtt,az olcsó idegen kurva előtt?... Az Angyal legalább szeretett... De ha visszafordulsz,akkor az Angyalon túl eljutsz a Felfeszítettig,s azon túl a jövőbe. Igazak és tökéletesek az Isten beszédei. Hamar meglesz,amit az Úr Angyala megjelent szolgáinak. De mi a hamar Istennek,s mi az nekünk?... Mi a hamar az Angyaloknak?... Aki a Jelenés Könyvét nem tiltja,az mondanivalóját nem homályosítja el. Nem bonyolítja,hanem boldogan megtartja... Az hamar felismeri a globális szervezetek,felekezetek hamisságait. Hamar megundorodik tőlük és hamar felveszi ellenük a szellemi harcot. Hamar eljövünk azokból. Hamar elszakadunk azoktól. Az elszakadás után általában odafordulunk az Úrhoz... Abban a pillanatban tudjuk: hamar eljön értünk. Neki nem az a hamar,ami nekünk a hamar. Az Ő hamarja gyorsabb hamar a mi hamarunknál. Hiszen Nála nincs idő! A nekünk adatott időnek viszont Isten szemszögéből is van rendje! A Jelenésnek is van rendje. Nem mindig időrendbeli... Van szerkezeti felépítése az utolsó bibliai könyvnek is! A hamar az Istennél annyi lehet,mint nálunk két pillanat. Meglátásom szerint a Jelenést olvasni,szeretni,érteni lehet... És kell is,hiszen egy csodálatos prófétai könyv. Amit megértve nem mászik az ember szamárlétrákra és nem végez felesleges munkát. Jobb,értelmesebb lesz az élete a hit szempontjából. Nem téved olyan utakra-helyekre és vitákba,ahova a Jelenés értése nélkül tévedne vagy bonyolódna. Gyakran látsz olyan embereket,akik egyedül Istenben bíznak?... Jézus élő testet élőbbre változtatva elragad a nagy lakomára. Meghatódsz ettől testvérem?... Vagy az érdekel,hogy melyik párt csap be jobban?... Olyan bálványkavalkád ez,amit naponta tapasztal a média-elámított sokaság. János,a látnok kísértésbe esett. Le akart borulni az Angyal előtt,aki azonnal szólt neki: Vigyázz,ne tedd! Ne szavazz! Azzal szavazol Istenre! Azt mondod távolmaradásoddal: szeretlek Istenem,mert megszabadítottál a pártoskodásoktól... Igéd alapján megmutattad: mind hamis,bár némelyik keresztyénnek mondja magát. Ne borulj le bálványok előtt!

  Hirdesd az Igét,és imádd az Istent!... Borulj le az élő Isten előtt! Az Angyal a szolgatársa Jánosnak és testvéreinek,a prófétáknak. Milyen prófétáknak?... Sokan azt mondják,hogy az Újszövetségben nincsenek próféták. De a prófétákat nem érdekli,ha semmibe veszik őket. A próféta nem bálványoz,hanem imádja az Istent. Aki előtt leborul,s Aki elhalmozza Kegyelmének sokaságával és lelki ajándékokkal: prófétálással,a tanítás ajándékával. Pásztorrá teszi,vagy diakónussá. Mindenkinek megvan a maga feladata a Gyülekezetben! Nem a felekezetben,hanem a Gyülekezetben.  
 „Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit,mert az idő közel van." Milyen idő és mennyire közel?... Annyira közel,hogy a gonosz nem tud jó lenni és a jó nem tud gonosz lenni. Megmarad annak,ami. Aki gonosz,az legyen gonosz ezután is?... Kérdezi a laikus. Isten azt akarja,hogy a gonosz ne térjen meg?... Folytatja a laikus... Kérdezni lehet és néha kell is. De ha az idő közel van,akkor nem sok értelme van szamárságokat kérdezni. Annyira elámítódott s olyannyira démonizálódott a világ,hogy felkészületlenül ne is kísérelj meg bármit is! Mert nem tudod a lelkeket pillanatok alatt meghatni és magadat eladni a vegyesboltban. A gonosz annyira gonosz s a szent annyira szent,hogy már nincs is szent az utcán. Minden elismerésem azoké,akik mernek száz emberrel szemben létezni,sőt szembemenni velük. Itt nem pánikbetegségről és vakmerőségről szól a fáma,egyszerűen arról prédikálok neked: egy elállatiasodott,elámítódott és démonizálódott században csak Szent Szellemmel tudsz emberséggel tájékozódni. Jézus igéi kapcsolódó pontok,átsegítenek ezen a századon is. Milyen időszámítás ez?... Mire tanít itt az Ige?... Nem többre és nem kevesebbre ennél: nyitott korban élünk az elragadtatásig,melyben erősen munkálkodik a Sátán és Jézus is... Lehetetlenség megváltoztatni. A láthatatlan világ erői között folyik a trükkös,véres,csodás szellemi küzdelem. Csak Isten képes megváltani! Aki gonosz,az legyen gonosz ezután is! És aki igaz,cselekedjék igazságot ezután is! És menjen ki a térre lázadni a Gonosz ellen ezután is! Nincs olyan tett,amiről ne tudna Jézus. A gondolati tettekről is tud... A megbánatlan,színészkedéses-megbánt tettekről is... De nem tud az őszintén megbánt gonosz tettekről. Tud és mégsem tud. Istenként tudja,hogy volt... És Istenként veszi úgy,hogy nincs. Mert őszintén volt megbánva. Tud a jó cselekedetekről is. Tudja,hogy melyik jó cselekedet volt alázatos hitből,s melyik magamutogatásból... Melyik volt Kegyelemből,s melyik cselekedet volt Cselekedetekből. Az utóbbi semmis. Még ha jóságból fakadt is. Hiszen Jézus áldozata tökéletes Kegyelem. Ahogy Jézus tud csodákat,úgy tud a Sátán is. Van vezérfonál! A Biblia! Jól kell érteni s magyarázni! Egyszerű mint a mozgás vagy mozdulatlanság,a szólás vagy némaság. Egyszerű mint a látás vagy vakság,hallás vagy süketség. Szívdobbanás vagy szívleállás! Az Alfa és Omega,a kezdet és a vég. Az első és utolsó. Az Örök parancsolatai pedig nem nehezek annak,aki igaz hitben járó. Boldogok azok,akik egyedül Istenben bíznak. Akik nem ábrázolják ki Őt. Akik megélik a keresztyén nevet...
Akik megtartják a nyugalom napját: a vidám vasárnap helyett a Szombatot... Akik tisztelik őseiket... Ezek bemennek a kapukon a városba. Kívül marad minden más,mert hazudik. Undorító a férfi-férfi és nő-nő közötti szerelmi viszony és házastársi kapcsolat. A Biblia szerint undorító a hitek keveredése is. Valamire azt mondod: nem kell,vagy kell! Olyan nincs,hogy reggel kell és este nem... vagy fordítva. Kihalászott az Úr a hazugság-áradatokból! Az Igéhez nincs mit hozzátenni,vagy abból elvenni. Nem kell hozzátenni apokrif könyveket,filozófiai írásokat vagy ökumenikus meséket. Nem kell elvenni belőle számunkra kényelmetlen igeverseket! Aki ezt a két dolgot: nem elvenni és nem hozzáadni... nem tartja állandóan szem előtt... az takarodjon minden gyülekezetből! A Biblia szent és sérthetetlen valóság. Nem olyasmi,amiből tetszés vagy szükség szerint letépsz... Nem alkotmány,amihez tetszés és korok szerint raksz hozzá paragrafusokat. A Biblia a Tóra,a prófétai-tanítói-történeti könyvek és az Evangélium gyűjtőkönyve. Egy egység. A Jézust mindenkor visszaváró Gyülekezet számára ajándék,amit illik megköszönni. Két évezreddel ezelőtt a patmoszi látnok hite az egyszerűségben nyilvánult meg. Bizony nagyon várja minden keresztyén Krisztus eljövetelét. Eljön,hogy elragadja a Gyülekezetét,és visszajön az elragadott Gyülekezettel. Csak a Szent Szellem győzheti meg az embert elfordulásáról,és csak a Szent Szellemmel mondhatja rá a feleletet Jézus ígéretére az ember. És JézusIsten bizonnyal hamar eljön és nem késik. Két évezrede bolyong a Gyülekezet kísértések,fájdalmak és örömök lélekvesztőin győzedelmeskedve... Jézus Kegyelmében. Ma az utolsó,a 7. gyülekezeti forma jellemző a Gyülekezetre leginkább: Laodicea langyossága. Nemrég Filadelfia volt,a hatodik forma. S akkor nagyon várta vissza az Urat a Gyülekezet. Jézus 7 gyülekezeti formáról beszélt,de van-e közünk a Gyülekezethez?... Jöjj el Jézus! Az élet fája el van készítve. Jézus az Alfa és az Omega. Ő a Teremtő,a Mindenható Isten! Ám ebben az igeversben egy nagyon fontos kapcsolódási pont van: utolsó,a kezdet. Hogyan lehet kezdet az,ami véget ért?... Jézus mondta: "elsőkből lesznek utolsók,utolsókból elsők". Újra meg újra ismétlődik a Bibliában ez a kapcsolódási pont: utolsóból kezdődik valami! Lehetséges ez?... Persze! Aki meghalt,fel is támadt! Két évezreddel ezelőtt a patmoszi látnok hite az egyszerűségben nyilvánult meg. Bizony,nagyon várja minden keresztyén Krisztus eljövetelét és visszajövetelét. Eljön,hogy elragadja a Gyülekezetét. És visszajön az elragadott Gyülekezettel. Jézus eljön és visszajön,hogy megérkezzen. Jézus a világból kiragadja Gyülekezetét,lakomával megvendégeli. Jézus az Olajfák hegyére érkezik. A Jelenéshez hozzátenni s abból elvenni nem szabad.
A Jelenés témákat feszeget,a János Evangéliuma is témákat feszeget. S én nyugodtan láttathatom összefüggéseiben az eseményeket,hiszen a mennyei lakomáról ír a Biblia többi része. A messiási békebirodalomról prófétálnak a próféták. A menyasszony a vőlegénnyel akar lenni. Tetszik neki a menyasszonyi ruha. S abban várja a vőlegényt. Levetette régi életét,újjászületett s azt mondja a vőlegénynek: Jöjj! Jézust várja a Gyülekezet,mert nagyon elege van a kontrollokból és idegen népekből. Azt mondja: Jöjj! A Gyülekezet várja Jézust! A menyasszony nagyon csinos a menyasszonyi ruhában is. Neki a vőlegény kell.
Az igazi. Jézus. És Jézus annyira új,hogy Istennek látszik és az! A Jelenés nagyon fontos üzenetet hordoz. A Tóra is,a Jelenés is nagyon pontos. A Tóra olyan pontos,hogy másolói nem tévedhettek egy pontocskát sem másolásakor.  A Tórában bibliai kódok vannak. Hasonlóképpen a Jelenés is hordoz kódokat a jövőre vonatkozóan. A Jelenés 2. és 3. fejezete számunkra,a Gyülekezet számára hordoz nagyon fontos üzenetet. Jézus itt mondja el,hogyan látja a Gyülekezetet a korokban. A Jelenés többi része is nagyon értékes próféciákat tartalmaz. A Jelenés utolsó fejezete Isten Kegyelmének gazdagságát ábrázolja. S ott van egy intés,mely intés a Jelenés sérthetetlenségét hangsúlyozza. Az ítéletes részben... ami terjedelmes... kemény ítéletek sorozata van leírva. Nos ezeket az ítéleteket helyezi kilátásba az intés az utolsó fejezetben. Elég talán itt belegondolni,hogy a szobros szekta milyen sokáig leláncoltatva tartotta a Bibliát. S milyen sokan helyezték a Jelenést a misztika világába... vagy hangsúlyozták túl a szimbólumainak filozofikus jellegét. A szimbólumok és jelképek fontosak és valóságosak. Jelentésükben élet és halál van. Embermilliók élete vagy halála. A Bibliát nem lehet büntetlenül leláncolni. Az élő Bibliákat,a keresztyén szellemi harcosokat és prófétákat sem lehet lenézni büntetlenül. Isten szellemi harcosai szembeszállnak a hatalmasságokkal. Nem erővel,nem hatalommal. A Szellem és a Jelenés feszültségében. A Gyülekezetnek Ura Jézus. Aki az Egyháznak nem tud Ura lenni,mert az Egyház ajtaján kívül áll és zörget. Nem engedi be az Egyház. A Gyülekezet beengedi és Vele vacsorál. Micsoda különbség! Persze az Egyház azt hiszi,hogy Jézus bent van. Mert az Ellenség,az Ámító olyan nagy munkát végzett. Az Egyház egyáltalán nem érzi úgy,hogy Jézus kívül áll és zörget. A Gyülekezet is kint fagyoskodik és zörget. Hajléktalanok fagynak halálra kinn. Benn pedig az Egyház megeszi és a széklettel kiüríti az álJézust. A Gyülekezet visszavárja Jézust.  
 "Ezt mondja,aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök.“

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 2
Heti: 10
Havi: 73
Össz.: 24 370

Látogatottság növelés
Oldal: Magyarinfó
HUNNIA - © 2008 - 2019 - magyarinfo.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »